Zadaj pytanie on-line
 • Przechowalnia 0
 • Szybki kontakt

  tel. 77-54OMNI4
        (77-5466644)
  info@omnishop.com.pl
  GG: 6781025

  OTDR SMF 1310/1550/1625nm, 40/38/38dB (FHO5000-T40F)
  Netto: 19 700,00 zł 16 745,00 zł
  Brutto: 24 231,00 zł 20 596,35 zł
  Spawarka światłowodowa (FSP-UP60)
  Netto: 7 990,00 zł 5 690,00 zł
  Brutto: 9 827,70 zł 6 998,70 zł
  Zestaw wymiennych uchwytów do spawarki FSP-UP60/80
  Netto: 899,00 zł 290,00 zł
  Brutto: 1 105,77 zł 356,70 zł
  Miernik mocy In-Line dla PON, z pamięcią i złączem USB, SC/APC (OPM-PON-UP80B)
  Netto: 1 640,00 zł 990,00 zł
  Brutto: 2 017,20 zł 1 217,70 zł
  OTDR QUAD 850/1300/1310/1550nm, 21/19/40/38dB (FHO5000-MD22)
  Netto: 20 990,00 zł 17 840,00 zł
  Brutto: 25 817,70 zł 21 943,20 zł
  Źródło 1300 LED, 1310/1550 nm Laser (OLS-UP30D-3L)
  Netto: 2 160,00 zł 1 090,00 zł
  Brutto: 2 656,80 zł 1 340,70 zł
  Adapter SM SC/UPC-SC/UPC DUPLEX
  Netto: 1,99 zł 1,63 zł
  Brutto: 2,45 zł 2,00 zł
  Miernik mocy InGaAs, (OPM-UP50A), dokładność 3,5%, zakres -70..+3dBm
  Netto: 520,00 zł 349,00 zł
  Brutto: 639,60 zł 429,27 zł
  Miernik mocy InGaAs, Hi-Power, (OPM-UP30B), dokładność 5%, zakres -50..+26dBm
  Netto: 375,00 zł 239,00 zł
  Brutto: 461,25 zł 293,97 zł
  ‣ Pełny regulamin sprzedaży

  Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zakupów w naszej firmie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o uważne przeczytanie niniejszego regulaminu, w którym zawarte zostały podstawowe informacje związane ze składaniem zamówień, warunkami dostawy, płatności oraz gwarancji. Zapoznanie się z nimi ułatwi znacznie współpracę pomiędzy naszymi firmami i pozwoli na szybką i sprawną realizację zamówień.

  Postanowienia ogólne

  Sklep OMNIshop.com.pl (dalej: OMNIshop) obsługiwany jest przez firmę OMNItek Tomasz Opoka (dalej: OMNItek), z siedzibą w Opolu, przy ulicy Budowlanych 52, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej miasta Opola pod numerem 32266; numer REGON 532374214; numer NIP 754-124-44-13; nr GIOŚ E0016206WZ.

  Warunki dokonywania zakupów

  1. Sklep internetowy OMNIshop służy do dokonywania zakupów produktów oferowanych przez firmę OMNItek za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia na zakup oferowanych towarów można także składać e-mailem na adres: info@omnishop.com.pl, faksem lub osobiście w firmie OMNItek w Opolu.

  2. Oferta jest skierowana do podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych i edukacyjnych.
  Uwaga! Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.


  3. Przy pierwszym zamówieniu składanym w OMNIshop należy podać wymagane prawem dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży FV VAT, a w szczególności numery NIP i REGON Zamawiającego.

  4. Do zakupów w sklepie internetowym OMNIshop upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

  5. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym OMNIshop są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Firma OMNItek zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach firma OMNItek zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub e-mailową przez obsługę sklepu.


  6. W przypadku zakupu dużej ilości określonych towarów możliwe jest indywidualne negocjowanie ceny sprzedaży.

  7. Po przyjęciu zamówienia pracownik firmy OMNItek skontaktuje sie z zamawiającym pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub poprzez e-mail w celu potwierdzenia dostępności zamówionych towarów i ustalenia szczegółów wysyłki.


  8. Zamówienia potwierdzane są w ciągu 4 godzin roboczych od momentu otrzymania zamówienia. O otrzymaniu zamówienia informujemy listem e-mail na podany w formularzu adres.

  Warunki płatności

  9. Zamawiający rozpoczynający współpracę z OMNItek są zobowiązani do przedpłacania zamówień przelewem bankowym przed odbiorem lub wysyłką towaru, opcjonalnie: do odbioru przesyłki za pobraniem.

  10. Zamawiający stale współpracujący z OMNItek, mogą uzyskać dogodne warunki odroczonej płatności w ramach ustalonego limitu kredytowego. W celu rozpoczęcia procedury przyznania kredytu kupieckiego prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kserokopii lub skanu:

  • aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,

  • zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, o zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,

  • umowy o prowadzenie rachunku firmowego w banku.

  Wysyłka

  11. Towary zamówione w sklepie OMNIshop są wysyłane niezwłocznie lub zgodnie z terminem określonym przez klienta w zamówieniu. Dokładamy wszelkich starań aby czas realizacji zamówienia zawarł się w 2 dniach roboczych od daty jego złożenia. Dotyczy to wysyłki towarów znajdujących się na bieżących stanach magazynu OMNItek. W przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik OMNItek niezwłocznie informuje o tym klienta i uzgodni z nim dalszy tryb postępowania.

  12. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej (najczęściej: UPS). Aktualny cennik przesyłek kurierskich dostępny jest tutaj. Na prośbę Zamawiającego istnieje możliwość nadania zamówionego towaru za pośrednictwem przewoźnika Zamawiającego lub dokonanie odbioru towaru przez Zamawiającego bezpośrednio z magazynu OMNItek w Opolu.

  13. Zgodnie z zapewnieniami spedytorów, przesyłki są dostarczone do godz. 17:00 następnego dnia roboczego po wysyłce z OMNItek (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych) do wszystkich miast wojewódzkich, zaś do pozostałych miejscowości maksymalnie w drugim dniu roboczym po wysyłce.

  Warunki gwarancji i reklamacji, serwis pogwarancyjny

  14. Wszystkie towary zakupione w OMNItek są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

  15. OMNItek udziela na dostarczany towar 12-miesięcznej gwarancji, rozpoczynającej się w dniu jego wydania, chyba, że na dany towar jest ustalony inny okres gwarancji. OMNItek zagwarantuje poprawne działanie towaru oraz usunięcie wad ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

  16. Udzielona gwarancja uprawnia Zamawiającego do żądania usunięcia wad towaru lub obniżenia jego ceny.

  17. Gwarancja nie obejmuje:

  • wad i usterek towaru powstałych podczas transportu,

  • wad i usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne itp.,

  • wad i usterek powstałych na skutek przeróbek, zmian oprogramowania, błędnej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,

  • konserwacji, kalibracji i przeglądów okresowych,

  • wymiany baterii.

  18. W przypadku stwierdzenia wady towaru z wyłączeniem określonych w pkt. powyżej, Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić OMNItek wypełniając zgłoszenie reklamacyjne zawierające przynajmniej: imię i nazwisko oraz nazwę firmy zgłaszającej, numer telefonu kontaktowego i opis problemu.

  19. Na potrzeby stwierdzenia wady reklamowanego towaru, Zamawiający wysyła na swój koszt towar w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem wyposażenia na adres OMNItek z dopiskiem SERWIS. W przypadku uznania reklamacji, towar jest odsyłany na koszt OMNItek. W przeciwnym przypadku odesłanie towaru nastąpi na koszt Zamawiającego.

  20. OMNItek rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował do zbadania wadliwym towarem wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, a o fakcie tym Klient zostanie każdorazowo powiadomiony pisemnie. W przypadku braku załączenia Zgłoszenia Reklamacyjnego lub gdy będzie ono sporządzone nieprawidłowo, OMNItek zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji do momentu uzyskania kompletu wymaganych informacji. W przypadku, gdy realizacja reklamacji w tym terminie nie będzie możliwa, strony uzgodnią odrębne warunki i tryb postępowania.

  21. W przypadku gdy towar będzie miał nieczytelne numery seryjne lub będzie niekompletny, OMNItek zastrzega sobie prawo do odesłania reklamowanego towaru na koszt Zamawiającego bez rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego.

  22. Koszty konserwacji i czyszczenia, jak również koszty ekspertyz, w wyniku których nie stwierdzono uszkodzeń lub stwierdzono uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego, obciążają Zamawiającego.

  23. Reklamacje, zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji, nie mogą być dla Zamawiającego podstawą do odmowy lub wstrzymania płatności za odebrany towar.

  24. W przypadku, gdy usunięcie wad towaru jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, OMNItek uprawniony jest, niezależnie od żądania Zamawiającego, do wymiany towaru na wolny od wad.

  25. Dla urządzeń wysyłanych do serwisu w celu naprawy pogwarancyjnej lub rekalibracji konieczne jest wypełnienie zgłoszenia serwisowego zawierającego przynajmniej: imię i nazwisko oraz nazwę firmy zgłaszającej, numer telefonu kontaktowego i opis problemu lub zadań do wykonania.

   

  Warunki dostawy zamówień

  26. Firma OMNItek nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne sprzętu powstałe w trakcie transportu paczek i za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek. Jednak w każdym przypadku staramy się pomóc naszym Klientom, których sprzęt został uszkodzony lub zagubiony w trakcie transportu. Prosimy o bezzwłoczny kontakt z nami (telefon, email) - angażujemy się bezpośrednio w proces reklamacyjny. Prosimy o nie odsyłanie nam uszkodzonego sprzętu - uszkodzenie musi być zgłaszane w siedzibie odbiorcy paczki, najlepiej bezpośrednio kurierowi przy jej odbiorze. Zwracamy uwagę, że w innych przypadkach firmy kurierskie Z ZASADY NIE UZNAJĄ reklamacji uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.

  27. Jeżeli stwierdzą Państwo uszkodzenie mechaniczne paczki (zewnętrzne) lub sprzętu znajdującego się w paczce, prosimy:

  • natychmiast poinformować kuriera dostarczającego paczkę o uszkodzeniu jej zawartości.

  • poinformować naszą firmę o zaistniałym uszkodzeniu.

  • sporządzić dokumentację uszkodzeń zarówno sprzętu jak i zewnętrznego opakowania paczki (najlepiej fotograficzną).

  28. Zabezpieczyć dostarczony sprzęt WRAZ Z OPAKOWANIEM tak aby całość przesyłki pozostała zbliżona do jej stanu w chwili dostarczenia paczki.

  29. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich współpracujących z OMNItek.

   Feedback

   tel. 77-54OMNI4
         (77-5466644)
   info@omnishop.com.pl

   Akceptuję
   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.